ჭავჭავაძის ჩიხი

ჭავჭავაძის ჩიხი is a street in ბაღდათის მუნიციპალიტეტი.