რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 46
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ცაგერი 0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ამბროლაური 0
ონის მუნიციპალიტეტი 108