რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 23
ცაგერის მუნიციპალიტეტი 27
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 33
ონი 52