ផ្លូវជាតិលេខ៣

ផ្លូវជាតិលេខ៣ is a street in ខេត្តតាកែវ. In the area there are, inter alia, five schools, a fuel station and a restaurant.

ផ្លូវជាតិលេខ៣

type of road
Slip
School
CPOC (Caring for Poor and Orphaned Children), សាលាបឋមសិក្សា ឈើទាលជ្រំ, សាលាបឋមសិក្សា ថ្មស, វិទ្យាល័យ ឈើទាលជ្រំ, អនុវិទ្យាល័យ ថ្មស
Religion
វត្តស្រះស្រែ, វត្តព្រះវិហារអណ្ដែត ហៅ ឈើទាលជ្រំ, ព្រះ​វិហារ​ គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ ផល​ដំបូង
Place
ភូមិថ្មស, ភូមិបាក់រនាស, ភូមិត្រពាំងធ្នង់, ភូមិរយ៉ក, ភូមិពូនភ្នំ, ភូមិស្ដុក, ភូមិខ្វាវ, ភូមិចារ, ភូមិកាប់នឹម, ភូមិព្រៃញឹក, ភូមិត្រពាំងរំំដួល, ភូមិឈើទាលជ្រំ, ភូមិយោលទោង, ភូមិកណ្ដាល
Gas station
PTT
District
ឃុំត្រពាំងក្រសាំង
Village
ឃុំកុមាររាជា, ឃុំសូរភី, ឃុំលំពង់
Restaurant
Chae Khom