شهرستان بیله سوار

شهرستان بیله سوار

شهرستان بیله سوار
بخش قشلاق دشت
قشلاق جنوبی
قشلاق شرقی
بخش مرکزی
انجیرلو
گوگ تپه