شهرستان ساوجبلاغ

شهرستان ساوجبلاغ
بخش مرکزی
سعیدآباد 74
هیو 55
بخش چندار
برغان 14
چندار 38
بخش چهارباغ
رامجین 67
چهاردانگه 65