جاده شیرز

جاده شیرز is a street in کوه دشت شمالی.

جاده شیرز

type of road
District road
Beyond dummy
x