شهرستان رفسنجان

شهرستان رفسنجان
بخش فردوس
رضوان 1
فردوس 0
بخش کشکوئیه
راویز 0
شریف آباد 0
کشکوئیه 3
بخش مرکزی
آزادگان 2
اسلامیه 5
رزم آوران 5
سرچشمه 9
قاسم آباد 98
کبوترخان 6
بخش نوق
بهرمان 3