جاده سنقر - قروه

جاده سنقر - قروه

Straßentyp
Bundesstraße
Dorf
چهارگاه, چم کبود, چرکس, چشمه چراغ, چشمه کره, ده رضوان, ده عباس, اسلامیه, فیروز آباد, گردکانه سفلی, گردکانه علیا, حسن آباد, جوب فرمانفرما, کاظم آباد, کلک, خوشیار, کل کل, کوزه گران, مرزبان, میدان, پائیز آباد, قمام, سلیمان شاه
Lokalität
قلعه جوق
Beyond dummy