پنجاب

پنجاب
ضلع راولپنڈی
تحصیل کلر سیداں
تحصیل راولپنڈی 67
تحصیل گوجر خان 217
تحصیل کہوٹہ 8
تحصیل کوٹلی ستیاں 4
تحصیل مری 36
ضلع جہلم
تحصیل پنڈ دادنخان / تحصیل جہلم 69
Tehsil Jhelum 67