Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai
Văn Bàn 3
Bát Xát 79
Mường Khương 38
Si Ma Cai 29
Bắc Hà 27
Huyện Bảo Thắng 10
Lào Cai 245
Sa Pa 40
Bảo Yên 5