Laghouat ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ الأغواط

Laghouat ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ الأغواط
Daïra Ain Madhi
Aïn Madhi ⵄⵉⵏ ⵎⴰⴹⵉ عين ماضي 0
El Houaita ⵍⴻⵃⵡⴰⵢⵟⵉⵢⴰ الحوايطة 0
Kheneg ⵅⴻⵏⵏⴻⴳ الخنق 0
Tadjemout ⵜⴰⴵⵎⵓⵜ تاجموت 0
Tadjrouna ⵜⴰⴵⵔⵓⵏⴰ تاجرونة 0
Daïra Hassi R'Mel
Hassi Delaa ⵃⴰⵙⵉ ⴷⴻⵍⵍⴰⵄⴰ حاسى دلاعة 0
Hassi R'Mel ⵃⴰⵙⵉ ⵔⵎⴻⵍ حاسى الرمل 0
Daïra Ksar El Hirane
Bennasser Benchohra ⴱⴻⵏⵏⴰⵚⴻⵔ ⴱⴻⵏ ⵛⵓⵀⵔⴰ بن ناصر بن شهرة 0
Ksar El Hirane ⵇⵚⴻⵔ ⵍⵃⵉⵔⴰⵏ قصر الحيران 0
Daïra Sidi Makhlouf
El Assafia ⵍⵄⴻⵙⵙⴰⴼⵉⵢⴰ العاسفية 0
Sidi Makhlouf ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴻⵅⵍⵓⴼ سيدي مخلوف 0
Daïra Laghouat
الأغواط 0
Daïra Oued Morra دائرة وادي مرة
Oued M'zi ⵡⴰⴷ ⵎⵣⵉ وادي مزي 0
Oued Morra ⵡⴰⴷ ⵎⵓⵔⵔⴰ وادي مرة 0
Daïra Aflou
Aflou ⴰⴼⵍⵓ آفلو 0
Sebgag ⵙⴻⴱⴳⴰⴳ سبقاق 0
Sidi Bouzid ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵣⵉⴷ سيدي بوزيد 0
Daïra El Gheicha
El Ghicha ⵍⵖⵉⵛⴰ الغيشة 0
Daïra Brida
Brida 0
Hadj Mechri ⵃⴰⴵ ⵎⴻⵛⵔⵉ حاج مشري 0
Taouiala ⵜⴰⵡⵢⴰⵍⴰ تاويالة 0
Daïra Gueltat Sidi Saâd
Aïn Sidi Ali ⵄⵉⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ عين سيدي على 0
Beidha ⴱⴻⵢⴹⴰ بيضاء 0
Gueltat Sidi Saad ⴳⴻⵍⵜⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰⵄⴷ قلتة سيدي سعد 0