Oum El Bouaghi ⵓⵎⵍⴻⴱⵡⴰⵖⵉ أم البواقي

Oum El Bouaghi ⵓⵎⵍⴻⴱⵡⴰⵖⵉ أم البواقي

Oum El Bouaghi ⵓⵎⵍⴻⴱⵡⴰⵖⵉ أم البواقي
Daïra Aïn Babouche
Aïn Diss ⵄⵉⵏ ⴷⴷⵉⵙ عين الديس 0
Aïn Babouche ⵄⵉⵏ ⴱⴰⴱⵓⵛ عين بابوش 0
Daïra Aïn Beïda
Aïn Beïda ⵄⵉⵏ ⵍⴱⴰⵢⴹⴰ عين البيضاء 0
Berriche ⴱⴻⵔⵔⵉⵛ بريش 0
Zorg ⵥⵥⵓⵔⴳ الزرق 0
Daïra Aïn Fakroun
Aïn Fakroun ⵄⵉⵏ ⴼⴻⴽⵔⵓⵏ عين فكرون 0
El Fedjoudj Boughrara Saoudi ⵍⴼⴻⴵⴵⵓⴵ ⴱⵓⵖⴰⵔⴰ الفجوج بوغرارة سعودي 0
Daïra Aïn Kercha
El Harmilia ⵍⵃⴻⵔⵎⵉⵍⵉⵢⴰ الحرميلية 0
Hanchir Toumghani ⵀⴻⵏⵛⵉⵔ ⵜⵓⵎⵖⴰⵏⵉ هنشير تومغني 0
Aïn Kercha ⵄⵉⵏ ⴽⴻⵔⵛⴰ عين كرشة 0
Daïra Aïn Mlila
Ouled Gacem ⵡⵍⴰⴷ ⴳⴰⵙⴻⵎ أولاد قاسم 0
Ain M'lila ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ عين مليلة 0
Ouled Hamla ⵡⵍⴰⴷ ⵃⴻⵎⵍⴰ أولاد حملة 0
Daïra Fkirina
F'Kirina ⴼⴽⵉⵔⵉⵏⴰ فكرينة 0
Oued Nini ⵡⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ وادي نيني 0
Daïra Ksar Sbahi
Ksar Sbahi ⵇⵚⴻⵔ ⵚⴻⴱⴱⴰⵃⵉ قصر صباحي 0
Daïra Meskiana
Behir Chergui ⴱⵃⵉⵔ ⵛⴻⵔⴳⵉ بحير شرقي 0
El Rahia ⵔⵔⴰⵃⵉⵢⴰ الراحية 0
Meskiana ⵎⴻⵙⴽⵢⴰⵏⴰ مسكيانة 0
El Belala ⵍⴻⴱⵍⴰⵍⴰ البلالة 0
Daïra Oum El Bouaghi
Oum El Bouaghi ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⵇⵉ أم البواقي 0
Aïn Zitoun ⵄⵉⵏ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ عين الزيتون 0
Daïra Sigus
Sigus ⵙⵉⴳⵓⵙ سيقوس 0
El Amiria ⵍⵄⴰⵎⵉⵔⵉⵢⴰ العامرية 0
Daïra Souk Naâmane
Bir Chouhada ⴱⵉⵔ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ بئر الشهداء 0
Souk Naamane ⵙⵓⵇ ⵏⴻⵄⵎⴰⵏ سوق نعمان 0
Ouled Zouai ⵡⵍⴰⴷ ⵣⴰⵡⵉ أولاد زواي 0
Daïra Dhalaa
Dhalaa ⴹⴹⴻⵍⵄⴰ الضلعة 0
El Djazia ⵍⴵⴰⵣⵉⵢⴰ الجازية 0