Luio

Luio, also known as Luiu in Moxico.

Luio

alt_name
Luiu
waterway
river