Şəki-Zaqatala

Şəki-Zaqatala
Balakən rayonu 336
Oğuz rayonu 229
Qax rayonu 327
Qəbələ rayonu 526
Zaqatala rayonu 513
Şəki İnzibati Ərazisi 300
Şəki rayonu 498