Şəki-Zaqatala

Şəki-Zaqatala
Balakən rayonu 333
Oğuz rayonu 223
Qax rayonu 312
Qəbələ rayonu 525
Zaqatala rayonu 515
Şəki İnzibati Ərazisi 296
Şəki rayonu 497