Şəki-Zaqatala

Şəki-Zaqatala
Balakən rayonu 334
Oğuz rayonu 214
Qax rayonu 306
Qəbələ rayonu 521
Zaqatala rayonu 502
Şəki İnzibati Ərazisi 294
Şəki rayonu 496