Արցախի Հանրապետություն

Արցախի Հանրապետություն
Ասկերանի մարզ
Ստեփանակերտ 232
Հադրութի շրջան 46
Քաշաթաղի շրջան 27
50
Մարտունու շրջան 67
Շահումյան շրջան
Քարվաճառ (Karvachar) 1
Շուշիի շրջան
Shoushi 31