Ասկերանի մարզ

Ասկերանի մարզ
Նորագյուղ 1
Ասկերան 22
Վարդաձոր 1
Նախիջևանիկ 0
Ստեփանակերտ 306