Գլուղապետարան

Գլուղապետարան is a building in Նորագյուղ.

Գլուղապետարան

building
commercial