Çorçorbinə

Çorçorbinə in Balakən rayonu.

Çorçorbinə

landuse
Secondary road