Beretbinə yolu

Beretbinə yolu is a street in Balakən rayonu.

Beretbinə yolu

type of road
District road