Beretbinə

Beretbinə in Balakən rayonu.

Beretbinə

landuse
Secondary road