Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi

Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi is a street in Balakən rayonu.