Darvazbinə

Darvazbinə in Balakən rayonu.

Darvazbinə

landuse
Secondary road