Kilsəbuqov yolu

Kilsəbuqov yolu is an asphalted street in Balakən rayonu.

Kilsəbuqov yolu

type of road
Country or state road