Qazbinə məktəbi

Qazbinə məktəbi is a building in Balakən rayonu.

Qazbinə məktəbi

building
School