Qazma

Qazma in Balakən rayonu.

Qazma

landuse
Secondary road
Place
Bedağar, QAZMA
Village
Qazma