Yeni Şərif

Yeni Şərif in Balakən rayonu.

Yeni Şərif

landuse
Secondary road