Xan Şuşinski

Xan Şuşinski is a street in Gəncə–Daşkəsən.