ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག་

ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག་
ཐིམ་ཕུ 1239
Soe Gewog
Jangothang Chiwogs 0
Damgochong Chiwogs 0
Dotagpaithang Chiwogs 0
Dozotoen Chiwogs 0
Jomphu Chiwogs 0
Lingzhi Gewog
Chakphu Chiwogs 0
Shayuel Chiwogs 0
Gangyuel Chiwogs 0
Khangkiyuel Chiwogs 0
Chhuzarkha Chiwogs 0
Naro Gewog
Moentsiphu Chiwogs 0
Barshong _Nango Chiwogs 0
Pagoed Chiwogs 0
Zhomthang Chiwogs 0
Tagsidthang Chiwogs 0
Kawang Gewog 309
Chang Gewog 1036
Darkarla Gewog 7
Ge-nyen Gewog 2
Maedwang Gewog 24