Hercegovačko-neretvanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton
Općina Čapljina 76
Općina Čitluk 139
Općina Jablanica
Naselje Risovac 18
Općina Konjic 169
Grad Mostar 399
Općina Neum 65
Općina Prozor-Rama 34
Općina Ravno 2
Općina Stolac 22
x