Srednjobosanski kanton

Srednjobosanski kanton
Općina Bugojno 77
Općina Busovača 15
Općina Dobretići 2
Općina Donji Vakuf 4
Općina Fojnica 26
Općina Gornji Vakuf/Uskoplje 90
Grad Jajce 90
Općina Kiseljak 41
Općina Kreševo 15
Općina Novi Travnik 75
Općina Travnik 169
Općina Vitez 123
x