Град Источно Сарајево / Grad Istočno Sarajevo

Град Источно Сарајево / Grad Istočno Sarajevo
Општина Источна Илиџа / Opština Istočna Ilidža 95
Општина Источно Ново Сарајево / Opština Istočno Novo Sarajevo 92
Општина Источни Стари Град / Opština Istočni Stari Grad
МЗ Хреша / MZ Hreša
МЗ Булози / MZ Bulozi
МЗ Вучија Лука / MZ Vučija Luka
МЗ Требевић / MZ Trebević
Општина Пале / Opština Pale 116
Opština Sokolac 113
Општина Трново (РС) / Opština Trnovo (RS) 16
x