Град Приједор / Grad Prijedor

Град Приједор / Grad Prijedor
Горњи Орловци / Gornji Orlovci
Горњи Орловци / Gornji Orlovci 1
Доњи Орловци / Donji Orlovci
Доњи Гаревци / Donji Garevci 1
Приједор II / Prijedor II
Приједор / Prijedor
Брезичани / Brezičani
Брезичани / Brezičani 4
Горња Драготиња / Gornja Dragotinja
Марини / Marini 0
Горња Драготиња / Gornja Dragotinja 0
Доња Драготиња / Donja Dragotinja
Доња Драготиња / Donja Dragotinja 1
Трнопоље / Trnopolje
Трнопоље / Trnopolje 11
Јутрогошта / Jutrogošta
Јутрогошта / Jutrogošta 0
Горњи Јеловац / Gornji Jelovac
Горњи Јеловац / Gornji Jelovac 12
др. Младен Стојановић Паланчиште / dr. Malden Stojanović Palačište
Велико Паланчиште / Veliko Palančište 3
Црна Долина / Crna Dolina 2
Божићи / Božići
Мало Паланчиште / Malo Palančište 0
Божићи / Božići 0
Петрово / Petrovo
Петрово / Petrovo 3
Миљаковци / Miljakovci 2
Расавци / Rasavci
Алишићи / Ališići 0
Ништавци / Ništavci 0
Расавци / Rasavci 0
Зецови / Zecovi
Зецови / Zecovi 0
Љубија / Ljubija
Бришево / Briševo 0
Горња Равска / Gornja Ravska
Горња Равска / Gornja Ravska 0
Тисова / Tisova 1
Доњи Волар / Donji Volar
Доњи Волар / Donji Volar 1
Миска Глава / Miska Glava
Доња Равска / Donja Ravska 2
Миска Глава / Miska Glava 2
Шурковац / Šurkovac
Горњи Волар / Gornji Volar 0
Љескаре и Калајево / Ljeskare i Kalajevo
Љескаре / Ljeskare 0
Цикоте / Cikote
Цикоте / Cikote 2
Југовци / Jugovci 1
Чараково / Čarakovo
Чараково / Čarakovo 1
Доња Љубија / Donja Ljubija
Љубија / Ljubija 1
Бусноби / Busnovi
Бусноби / Busnovi 1
Томашица / Tomašica 0
Градина / Gradina
Градина / Gradina 1
Јеличка / Jelička 0
Марићка / Marićka
Марићка / Marićka 5
Криваја / Krivaja 0
Ракелићи / Rakelići
Саничани / Saničani 1
Пејичи / Pejiči 1
Ракелићи / Rakelići 2
Гаћани / Gaćani 2
Бистрица / Bistrica
Бистрица / Bistrica 1
Кевљани / Kevljani
Кевљани / Kevljani 1
Омарска / Omarska
Нишевићи / Niševići 0
Омарска / Omarska 19
Ламовита / Lamovita 2
Козаруша / Kozaruša
Јаруге / Jaruge 0
Горњи Гаревци / Gornji Garevci 1
Козаруша / Kozaruša 2
Камичани / Kamičani
Бабићи / Babići 0
Камичани / Kamičani 0
Козарац / Kozarac
Козарац / Kozarac 8
Хрнићи / Hrnići 1
Дера / Dera 3
Брђани / Brđani 0
Петров Гај / Petrov Gaj
Петров Гај / Petrov Gaj 1
x