Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton
Opština Foča
Općina Foča-Ustikolina 9
Kanton 10
Općina Bosansko Grahovo 33
Općina Drvar 14
Općina Glamoč 106
Općina Kupres 81
Grad Livno 398
Općina Tomislavgrad
Srednjobosanski kanton
Općina Bugojno
Općina Busovača 15
Općina Dobretići 2
Općina Donji Vakuf 7
Općina Fojnica 32
Općina Gornji Vakuf/Uskoplje 101
Grad Jajce 92
Općina Kiseljak 37
Općina Kreševo 17
Općina Novi Travnik 80
Općina Travnik 195
Općina Vitez 125
Hercegovačko-neretvanski kanton
Općina Čapljina 84
Općina Čitluk 153
Općina Jablanica
Općina Konjic 177
Grad Mostar
Općina Neum 74
Općina Prozor-Rama
Općina Ravno 4
Općina Stolac 24
Posavski kanton
Općina Domaljevac-Šamac 161
Općina Odžak 76
Općina Orašje 126
Kanton Sarajevo
Općina Hadžići 118
Opština Ilidža 467
Općina Ilijaš 72
Općina Trnovo 38
Opština Vogošća 136
Grad Sarajevo
Tuzlanski kanton
Općina Banovići 45
Općina Čelić 109
Općina Doboj Istok 2
Općina Gračanica 90
Općina Gradačac 42
Općina Kalesija 145
Općina Kladanj 17
Općina Lukavac 137
Općina Sapna 9
Općina Srebrenik 21
Općina Teočak 2
Grad Tuzla 910
Općina Živinice 94
Unsko-sanski kanton
Grad Bihać 942
Općina Bosanska Krupa 95
Općina Bosanski Petrovac 14
Općina Bužim 64
Grad Cazin 95
Općina Ključ 70
Općina Sanski Most 134
Općina Velika Kladuša 63
Zapadnohercegovački kanton
Općina Grude 24
Općina Ljubuški 52
Općina Posušje
Grad Široki Brijeg 194
Zeničko-dobojski kanton
Općina Breza 27
Općina Doboj Jug 11
Općina Kakanj 38
Općina Maglaj 19
Općina Olovo 7
Općina Tešanj 171
Općina Usora 4
Općina Vareš 8
Općina Visoko 209
Općina Zavidovići 49
Grad Zenica 285
Općina Žepče 36