Mukim Berakas B

Mukim Berakas B
Sungai Akar 138
Salambigar 59
Sungai Hanching 97
Sungai Tilong 121
Manggis 110
Sungai Orok 41
Madang 53
Lambak Kanan
Perumahan Negara Lambak Kanan Kawasan 3 0
Perumahan Negara Lambak Kanan Kawasan 1 0
Perumahan Negara Lambak Kanan Kawasan 4 0
Perumahan Negara Lambak Kanan Kawasan 2 0
Perumahan Negara Lambak Kanan Kawasan 5 0