Mukim Peramu

Mukim Peramu
Pekilong Muara 4
Setia Pahlawan 6
Lurong Sikuna 4
Bakut Berumput 5
Bakut Pengiran Siraja Muda A 1
Bakut Pengiran Siraja Muda B 1
Peramu 6