Mukim Sungai Kedayan

Mukim Sungai Kedayan
Kampong Bukit Salat 2
Kampong Sumbiling Lama 9
Kampong Sungai Kedayan A 0
Kampong Sungai Kedayan B 0
Kampong Ujong Tanjong 1
Kampong Kuala Peminyak 1
Kampong Pengiran Pemancha Lama 1