Mvila

Mvila
Mvangan 2
Biwong-Bulu 0
Mengong 5
Ngoulémakong 0
Communauté urbaine d'Ebolowa
Ebolowa II 0
Ebolowa I 0
Efoulan 1
Biwong-Bané 0