Detarët e Ulqinit / Boris Kidrič

Detarët e Ulqinit / Boris Kidrič is a street in Opština Ulcinj.