Jõgeva vald

Jõgeva vald
Nava küla 3
Kassinurme küla 3
Jõgeva linn 70
Mõisamaa küla 0
Palupere küla 2
Lõpe küla 1
Laiuse alevik 17
Jõgeva alevik 12
Kaera küla 1
Ehavere küla 3
Pööra küla 3
Rahivere küla 1
Härjanurme küla 4
Ronivere küla 0
Pedja küla 1
Mooritsa küla 1
Ellakvere küla 2
Reastvere küla 3
Torma alevik 16
Toovere küla 0
Pakaste küla 1
Võidivere küla 2
Võduvere küla 4
Viruvere küla 3
Vana-Jõgeva küla 3
Vaidavere küla 2
Saduküla 4
Varbevere küla 2
Tähkvere küla 3
Leedi küla 2
Kivimäe küla 2
Kodismaa küla 1
Eerikvere küla 0
Ookatku küla 0
Kõola küla 1
Kudina küla 0
Oti küla 3
Kaude küla 1
Vaiatu küla 4
Vanavälja küla 0
Änkküla 2
Vaimastvere küla 3
Sudiste küla 0
Kaiavere küla 1
Iravere küla 2
Tooma küla 9
Siimusti alevik 19
Paduvere küla 1
Visusti küla 4
Raadivere küla 4
Sätsuvere küla 0
Lilastvere küla 4
Kaarepere küla 7
Palamuse alevik 15
Tõikvere küla 2
Järvepera küla 1
Teilma küla 0
Endla küla 1
Kivijärve küla 3
Rassiku küla 1
Kaave küla 2
Tuimõisa küla 1
Kärde küla 9
Jõune küla 1
Vägeva küla 3
Pikkjärve küla 9
Kuremaa alevik 10
Süvalepa küla 1
Rääbise küla 1
Koimula küla 0
Rohe küla 2
Painküla 3
Soomevere küla 1
Selli küla 4
Luua küla 2
Imukvere küla 1
Liikatku küla 2
Liivoja küla 3
Praaklima küla 1
Sadala alevik 11
Mullavere küla 2
Tealama küla 0
Vilina küla 1
Laiusevälja küla 2
Vanamõisa küla 1
Patjala küla 2
Õuna küla 8
Alavere küla 1
Kassivere küla 0
Võikvere küla 1
Näduvere küla 1
Kurista küla 7
Kõnnu küla 1
Raaduvere küla 3
x