Jõgeva vald

Jõgeva vald

Mõisamaa küla Ronivere küla Mooritsa küla Väljaotsa küla Toovere küla Eerikvere küla Ookatku küla Vanavälja küla Sudiste küla Sätsuvere küla Teilma küla Koimula küla Kantküla Lemuvere küla Tealama küla Kassivere küla
Jõgeva vald
Nava küla 3
Kassinurme küla 3
Jõgeva linn 70
Mõisamaa küla 0
Palupere küla 3
Lõpe küla 2
Laiuse alevik 17
Jõgeva alevik 13
Kaera küla 1
Ehavere küla 3
Pööra küla 3
Rahivere küla 1
Härjanurme küla 4
Ronivere küla 0
Pedja küla 1
Mooritsa küla 0
Ellakvere küla 2
Reastvere küla 2
Väljaotsa küla 0
Torma alevik 15
Toovere küla 0
Pakaste küla 1
Võidivere küla 2
Võduvere küla 4
Viruvere küla 3
Vana-Jõgeva küla 3
Vaidavere küla 2
Saduküla 4
Varbevere küla 2
Tähkvere küla 3
Leedi küla 2
Kivimäe küla 2
Kodismaa küla 1
Eerikvere küla 0
Ookatku küla 0
Kõola küla 1
Kudina küla 1
Oti küla 3
Kaude küla 1
Vaiatu küla 4
Vanavälja küla 0
Änkküla 2
Vaimastvere küla 4
Sudiste küla 0
Kaiavere küla 1
Iravere küla 2
Tooma küla 11
Siimusti alevik 19
Paduvere küla 1
Visusti küla 4
Raadivere küla 4
Sätsuvere küla 0
Lilastvere küla 4
Kaarepere küla 7
Palamuse alevik 15
Tõikvere küla 2
Järvepera küla 1
Teilma küla 0
Endla küla 1
Kivijärve küla 3
Rassiku küla 1
Kaave küla 2
Tuimõisa küla 1
Kärde küla 11
Jõune küla 1
Vägeva küla 3
Pikkjärve küla 9
Kuremaa alevik 11
Süvalepa küla 1
Rääbise küla 1
Koimula küla 0
Rohe küla 2
Painküla 3
Soomevere küla 1
Selli küla 4
Luua küla 4
Imukvere küla 1
Liikatku küla 2
Liivoja küla 3
Praaklima küla 1
Kantküla 0
Lemuvere küla 0
Sadala alevik 11
Mullavere küla 2
Tealama küla 0
Vilina küla 1
Laiusevälja küla 2
Vanamõisa küla 1
Patjala küla 2
Õuna küla 8
Alavere küla 1
Kassivere küla 0
Võikvere küla 1
Näduvere küla 1
Kurista küla 7
Kõnnu küla 1
Raaduvere küla 3