Tovarnik – Novska

Tovarnik – Novska

Maksimalna brzina
120
operator
HŽ Infrastruktura
Postaja
Nova Gradiška
Automat za prodaju
Mljekomat u Kauflandu-Nova Gradiška