Vlaški prolaz

Vlaški prolaz

Tip ulice
za pješake