Srikakulam

Srikakulam

Srikakulam
Ichchapuram 2
Mandasa 16
Sompeta 4
Kanchili 1
Kaviti 2
Tekkali 8
Meliaputti 5
Nandigam 3
Vajrapukothuru 12
Palasa 3
Hiramandalam 48
Pathapatnam 4
Saravakota 5
Kotabommali 5
Santhabommali 7
Burja 2
Regidi Amadalavalasa 1
Vangara 19
Veeraghattam 11
Palakonda 5
Seethampeta 2
Bhamini 1
Kothuru 3
Ranastalam 6
Laveru 3
Etcherla 7
Srikakulam 33
Narasannapeta 10
Polaki 3
Amadalavalasa 7
Ganguvarisigadam 5
Rajam 42
Ponduru 3
Santhakaviti 18
Sarubujjili 6
Jalumuru 5
Lakshminarsupeta 1
Gara 2