New Delhi

New Delhi
Vasant Kunj
2
0
0
0
0
Institutional Area 6
Delhi Ridge 8
Dwarka
Sector 19 3
Sector 18 2
Sector 17 1
Sector 14 7
Sector 2 1
Sector 1 1
Sector 6 48
Sector 7 9
Sector 5 5
Sector 4 15
Sector 12 7
Sector 11 12
Sector 10 8
Sector 9 4
Sector 8 5
Sector 21
Sector 22 6
Sector 23 2
Sector 3 8
Sector 20 2
Sector 29 2
Sector 28 0
Sector 27 0
Sector 26
Sector 25 0
Sector 24 1
Sector 13 9
Sector 16C 9
Chanakyapuri 33
Delhi Cantonment
1
B-5 0
0
0
0
West End Greens 1
Naraina 2
0
Vasant Vihar
Air India Colony 0
0
R K Puram 20
West End 0
0
Ware Housing Scheme Block 1 1
0
2
0
0
Netaji Nagar 1
0
Sarojini Nagar 14
Laxmi Bai Nagar 4
DIZ Area 6
Aravalli Bio-diversity Park 1
3
Lodhi Estate 7
Brahmapuri 0
Mohan Nagar 0
0
Kaka Nagar 2
New Rajendra Nagar 3
Nangal Raya 2
Bhikaji Cama Place 1