Kaithathodu Road

Kaithathodu Road is a street in Kerala.

Kaithathodu Road

type of road
non-specified