Valiyakara

Valiyakara in Lakshadweep.

Valiyakara

natural
coastline