Bengawan Solo

Bengawan Solo in Jawa Tengah.

Bengawan Solo

waterway
river