Eqip Sermia

Eqip Sermia, also known as Eqi in Kalaallit Nunaat.

Eqip Sermia

natural
Glacier
alt_name
Eqi
Vantage point
Eqip Sermia
Beyond dummy
x