Qaarsunnguaq

Qaarsunnguaq is a footway in Kalaallit Nunaat. In the area there are, inter alia, three bus stops.

Qaarsunnguaq

Bicycle
Yes
type of road
Walkway
Stop
Naluttarfik Malik Rundkørsel, Qattaaq Rundkørsel
Bus stop
Sorlaat Nunngarut
Beyond dummy
x