Fusha e Kosovës

Fusha e Kosovës
Komuna e Vushtrrisë / Opština Vučitrn 108
Komuna e Mitrovicës / Opština Mitrovica 380
Komuna e Drenasit / Opština Glogovac
Drenica 98
Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane
Anamoravë 588
Komuna e Shtimes / Opština Štimlje 13
Komuna e Obiliqit / Opština Obilić
Graboc i Epërm 9
Siboc 33
Shipitullë 16
Hade 11
Hamidi 6
Breznicë 29
Babimoc 16
Milloshevë 33
Raskovë 10
Bakshi 10
Kryshevc 24
Llazarevë 9
Mazgit 38
Obiliq 128
Plemetin 21
Leshkoshiq 17
Caravadicë 26
Komuna e Kaçanikut / Opština Kačanik 211
Komuna e Prishtinës / Opština Priština
Prishtinë 712
Shkabaj 7
Çagllavicë (Prishtinë) 43
Hajvali 21
Matiqan 33
Shashkoc 0
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo 35
Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan
Konjuh 26
Banullë 6
Llugaxhi 10
Hallaç i Vogël 2
Sllovi 16
Marec 2
Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje
Lismir 16
Kuzmin 8
Vragoli 21
Henc 10
Miradi e Poshtme 23
Miradi e Epërme 20
Fushë Kosovë 241
Harilaq 21
Sllatinë e Madhe 30
Sllatinë e Vogël 14
Bardh i Vogël 6
Pomazotin 10
Bardh i Madh 46
Graboc i Poshtëm 12
Komuna e Ferizajit / Opština Uroševac 207
Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit
Kosova Veriore 49
Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han 47
Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës
Uglarë 38
Çagllavicë (Graçanicë) 7