Komuna e Obiliqit / Opština Obilić

Komuna e Obiliqit / Opština Obilić

Komuna e Obiliqit / Opština Obilić
Graboc i Epërm 11
Siboc 37
Shipitullë 14
Hade 14
Hamidi 8
Breznicë 36
Babimoc - Babin Most 18
Milloshevë 37
Raskovë 13
Bakshi 10
Kryshevc 31
Llazarevë 13
Mazgit 37
Obiliq 143
Plemetin - Plemetina 26
Leshkoshiq 21
Caravadicë - Crkvena Vodica 27