Komuna e Obiliqit / Opština Obilić

Komuna e Obiliqit / Opština Obilić

Dobrosellë
Komuna e Obiliqit / Opština Obilić
Graboc i Epërm 11
Siboc 39
Shipitullë 14
Hade 13
Hamidi 8
Breznicë 37
Babimoc - Babin Most 19
Milloshevë 43
Raskovë 11
Bakshi 10
Kryshevc 33
Llazarevë 15
Mazgit 41
Obiliq 163
Plemetin - Plemetina 26
Leshkoshiq 22
Caravadicë - Crkvena Vodica 31
Dobrosellë 0